Algemene voorwaarden groepsaankoop van fietsen CEPA – Giant

De werkgeversorganisaties en de vakorganisaties vertegenwoordigd in het paritair comité voor het Havenbedrijf (PC 301) hebben afgesproken dat de werknemers, waarvan de loon- en arbeidsvoorwaarden bepaald worden in dit paritair comité, tegen een voordelig tarief en aan bepaalde voorwaarden zelf een fiets uit het volledige gamma Giant Bicycles kunnen aankopen tijdens een vooraf bepaalde intekenperiode. In concreto gaat het om werknemers die tewerkgesteld worden in de havengebieden van Antwerpen, Zeebrugge of Gent. CEPA vertegenwoordigt in deze tevens de Centrale der Werkgevers Zeebrugge vzw (CEWEZ) en de Centrale Betaalkassen der CEPG vzw (CEPG).  De lokale fietsendealer van GIANT is het enige aanspreekpunt in de actie. Hij zorgt voor bestelling, rijklaar maken en levering van de fiets rechtstreeks aan de werknemer. Om beroep te doen op de gunstige voorwaarden van deze groepsaankoop/actie, moet de werknemer zich bij de deelnemende dealer identificeren via een inschrijvingsmail in combinatie met het tonen van een geldig legitimatiebewijs. GIANT heeft een zeer uitgebreid netwerk van dealers. GIANT zal deze dealers op de hoogte brengen van de tijdelijke actie en een lijst opmaken van de dealers die hun samenwerking verlenen aan de uitvoering van deze groepsaankoop.  GIANT biedt een éénmalige korting aan van 17% op de fietsen die de werknemers bij één van de dealers. De korting is op basis van de officiële consumentprijs Giant. De werknemer kan maximaal 1 fiets aankopen aan dit kortingstarief. Deze actie is niet cumuleerbaar met andere acties.  CEPA noch GIANT zijn op geen enkele manier, rechtstreeks noch onrechtstreeks betrokken bij de bestelling, de levering, de facturatie en/of de betaling van de fietsen. Dit is de volledige en uitsluitende verantwoordelijkheid van de werknemer en de lokale dealers van GIANT. GIANT wijst er in dit verband op dat voor bepaalde modellen een langere levertijd moet voorzien worden; steeds in samenspraak met de lokale dealer. CEPA en GIANT wijzen bijgevolg alle aansprakelijkheid af voor om het even welk probleem dat zich tijdens het volledige aankoopproces van de fietsen (van bestelling tot en met levering) zou kunnen stellen. Zij kunnen op geen enkele wijze in gebreke gesteld worden voor de betaling van de bestelde fiets en evenmin voor de eventuele gebreken aan de fiets die na levering zouden vastgesteld worden.  Gezien de werknemer de fiets zelf bestelt en aankoopt, is hij ook verantwoordelijk voor betaling van de in het aankoopcontract overeengekomen prijs onder de voorwaarden afgesproken met de dealer. De dealer maakt de factuur op en zal na volledige betaling een ontvangstbewijs afleveren waarna de werknemer eigenaar wordt van de fiets. CEPA kan dus op geen enkele manier eigenaar worden van de bestelde fiets.